Kierownik projektu – czy to zawód dla mnie?

19 listopada 2019

Rynek pracy podlega dynamicznym zmianom. Niektóre zawody bezpowrotnie przemijają, a w ich miejsce tworzone są zupełnie nowe profesje. Jednych z takich zawodów jest kierownik projektu. To bardzo ceniona w firmie osoba, od której zależy powodzenie danego przedsięwziecia. Jakie umiejętności powinna posiadać osoba specjalizującą się w tej profesji? Czy to zawód dla każdego? Wszystkiego dowiecie się z naszego artykułu.

Doradztwo zawodowe – nieoceniona pomoc w wyborze ścieżki kariery

Młodzi ludzie często stoją przed trudnym dylematem, jakim jest wybór zawodu. Wbrew pozorom, nie tak łatwo wybrać profesję, która będzie dostosowana do posiadanych umiejętności, a jednocześnie zgodna z zainteresowaniami kandydata. W tej sytuacji, pomocny okaże się darmowy test predyspozycji zawodowych, który można wypełnić na tej stronie: https://www.kierunekrozwoju.pl/. To kwestionariusz, który został stworzony przez specjalistów z dziedziny doradztwa zawodowego. Osoby, które zdecydują się go wypełnić, razem z wynikami dostaną gotowy zestaw branż i propozycji kierunków, które powinni rozważyć, wybierając ścieżkę kariery. To niewątpliwie najlepsza pomoc dla tych, którzy chcą wybrać zawód jak najlepiej dostosowany do posiadanych umiejętności.

Kierownik projektu – zawód dla wielozadaniowców

Które zawody są obecnie na topie? Jeden z nich to kierownik projektu. Żeby konkretne przedsięwzięcie zakończyło się sukcesem, potrzebna jest osoba, która sprawnie nim pokieruje. Od momentu powstania, aż do osiągnięcia zamierzonego efektu, za projekt jest odpowiedzialny kierownik projektu. To właśnie on ustala harmonogram prac, planuje działania i pilnuje, żeby były zrealizowane w odpowiednim czasie. Zakres obowiązków dla osób, które wykonują zawód kierownika projektu, może się różnić, a najczęściej jest uzależniony od rodzaju przedsięwzięcia, nad którym dana osoba sprawuje pieczę. Do zadań takiego pracownika najczęściej należy: zarządzanie projektem (od fazy pomysłu, aż do realizacji), kierowanie zespołem, koordynacja działań osób, które współpracują w ramach projektu, nadzór nad przygotowaniem dokumentacji technicznej, współpraca z zarządem oraz wiele innych.

Wybór zawodu, a posiadane umiejętności

Kierownik projektu to zawód, który, bez wątpienia, wymaga od wykonującej go osoby multidyscyplinarnego podejścia. Osoba na tym stanowisku powinna posiadać odpowiednie predyspozycje zawodowe. Musi mieć łatwość w nawiązywaniu relacji, umieć godzić różne (nierzadko sprzeczne) interesy, nie bać się ryzyka i łatwo odnajdować się w pracy, której towarzysza częste zmiany. Specjaliści w tej profesji mogą poszczycić się takimi cechami jak: asertywność, stanowczość i odwaga. Przyda się również umiejętność wyciągania wniosków z popełnionych błędów oraz zdolność do szybkiego reagowania na zmieniające się okoliczności. Nie wiesz, czy jesteś odpowiednim kandydatem do rozpoczęcia kariery w tej specjalności? Wypełnij test predyspozycji zawodowych, a szybko otrzymasz cenne wskazówki, które pomogą ci podjąć właściwą decyzję.

Artykuł sponsorowany


Autor

Redakcja

bezpiecznyrynekpracy.pl

To może Cię zainteresować

Komentarze (0)