Fundusze europejskie - jak z nich skorzystać, by założyć firmę?

13 lutego 2019

Unia Europejska przewiduje specjalne środki wspomagające przedsiębiorców, którzy chcieliby wystartować z własną firmą na rynku. Niejedno przedsiębiorstwo nie miałoby szansy powstać, gdyby nie unijny program. Aby dobrze przygotować się do składania wniosku o dofinansowanie, warto zdobyć podstawowe informacje - do kogo kierowana jest taka pomoc, gdzie udać się po wsparcie w przygotowaniu idealnego biznesplanu i jaki jest zakres działania funduszy europejskich.

Co dokładnie finansują Fundusze Europejskie?

W ramach europejskich programów wsparcia dla nowych przedsiębiorców można liczyć nie tylko na fundusze unijne na założenie firmy. To także dofinansowania do studiów podyplomowych, kursów zawodowych, doradztwo finansowe, pomagające w znalezieniu pracy. Celem tworzenia funduszy europejskich jest zmniejszanie różnic pomiędzy państwami członkowskimi.

Dlatego właśnie Unia Europejska organizuje przetargi na programy, które przeprowadzają Wojewódzkie Urzędy Pracy. Firma, która wygra przetarg, organizuje nabór do projektu i dysponuje funduszami pomagającymi na starcie nowym przedsiębiorstwom.

Kto może pozyskać dotację na rozpoczęcie działalności?

Fundusze europejskie na założenie firmy dostępne są dla osób, które nie ukończyły 30 lat, nie pracują i nie uczą się, a także dla tych, które ukończyły 30 lat i nie pracują. W drugiej grupie uzyskanie bezzwrotnej dotacji jest nieco trudniejsze, a warunki jej przydzielenia mogą różnić się w zależności od województwa.

Istnieją grupy osób, które mogą liczyć na specjalne względy w trakcie rozstrzygania konkursów na dofinansowania unijne. Są to:

  • osoby po 45. roku życia,

  • bezrobotne kobiety,

  • osoby niepełnosprawne,

  • osoby ze szczególnie niskim wykształceniem,

  • osoby trwale bezrobotne.

Dobrze przygotowany biznesplan

Program funduszy europejskich zakłada, że otrzymane wsparcie finansowe ma stanowić jedynie początkową siłę napędową, dzięki której możliwe będzie "złapanie wiatru w żagle". Firma nie powinna bazować na pieniądzach z Unii. Dlatego komisje przydzielające fundusze europejskie na założenie firmy oceniają wnikliwie pomysł osoby składającej wniosek i jej biznesplan.

Napisanie biznesplanu, który przemówi do oceniających wcale nie jest łatwe. Dlatego warto sprawdzić, czy program nie przewiduje szkoleń dla osób, których wniosek został wstępnie zaakceptowany. Istnieją także specjalne firmy, takie jak pomagająca pozyskać fundusze europejskie A1 Europe , które służą wsparciem w tym zakresie.

Doradztwo i szukanie odpowiedniego programu

Informacje na temat bieżących programów unijnych dofinansowań można uzyskać w Urzędzie Pracy (opcja dla osób zarejestrowanych jako bezrobotne) lub na rządowym Portalu Funduszy Europejskich. Zawsze warto jednak skorzystać z pomocy profesjonalistów. Firma A1Europe doskonale wie, jak pozyskiwać takie dofinansowania. Zatrudnieni w niej doradcy służą wsparciem nie tylko przy wyborze odpowiedniego projektu, ale i w procesie tworzenia wniosku, budowania biznesplanu, a także później, gdy przyznaną dotację trzeba już na bieżąco rozliczać. To gwarancja profesjonalnej pomocy, która znacząco zwiększa szanse na pozyskanie dotacji.

 


Autor

Redakcja

bezpiecznyrynekpracy.pl

To może Cię zainteresować

Komentarze (0)