Rozporządzenie REACH

22 listopada 2018

REACH jest to rozporządzenie Unii Europejskiej przyjęte w celu lepszej ochrony środowiska oraz zdrowia człowieka przed zagrożeniami, jakie mogą stanowić substancje chemiczne, przy równoczesnym zwiększeniu konkurencyjności unijnego sektora chemikaliów. Co ważne, rozporządzenie to propaguje również alternatywne metody oceny zagrożeń stwarzanych przez substancje chemiczne w celu ograniczenia liczby badań przeprowadzanych na zwierzętach. Co warto wiedzieć o rozporządzeniu REACH?

Czym jest rozporządzenie REACH?

REACH stanowi skrót od Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliów). Ma ono zastosowanie do wszystkich substancji chemicznych – zarówno stosowanych w procesach przemysłowych, jak i tych towarzyszących ludziom w codziennym życiu, na przykład środków czyszczących czy farb, a także składników wyrobów, takich jak odzież, meble i urządzenia elektryczne. Zgodnie z wymogami rozporządzenia, przedsiębiorstwa muszą zidentyfikować i kontrolować ryzyka związane z substancjami produkowanymi i wprowadzanymi do obrotu w Unii Europejskiej. Muszą także wykazać, że substancja może być bezpiecznie stosowana oraz poinformować użytkowników o środkach zmniejszających ryzyko. Substancje, które stwarzają największe zagrożenie powinny zostać zastąpione ich mniej niebezpiecznymi zamiennikami.

Rozporządzenie REACH ustala sposoby gromadzenia oraz oceny informacji dotyczących właściwości substancji i związanych z nimi zagrożeń. Przedsiębiorstwa mają obowiązek rejestrowania substancji chemicznych i w tym celu muszą współpracować z innymi przedsiębiorstwami rejestrującymi te same substancje. Na szczęście istnieją firmy, które w profesjonalny sposób zajmują się doradztwem i pomocą w dostosowaniu działań do wytycznych REACH. Jedną z takich firm cieszącą się bardzo dobrą opinią zarówno na krakowskim, jak i na ogólnopolskim rynku jest Consultchem. Więcej informacji o profilu ich profilu i obszarze ich działalności znajdziesz na http://consultchem.pl/reach.html - Sprawdź sam >>

 

substancje chemiczne

Rozporządzenie REACH - role przedsiębiorstwa

Rozporządzenie REACH ma znaczny wpływ na działanie przedsiębiorstw w wielu sektorach, również tych, które uważają, że ich działalność nie wiąże się z chemikaliami. Według rozporządzenia, przedsiębiorstwa mogą przyjmować następujące role:

  • Producent - kiedy przedsiębiorstwo produkuje chemikalia na użytek własnej produkcji lub w celu dostarczenia ich innym osobom,
  • Importer - kiedy przedsiębiorstwo dokonuje jakichkolwiek zakupów spoza UE/EOG,
  • Dalsi użytkownicy – przedsiębiorstwa, które mają do czynienia z substancjami chemicznymi w działalności przemysłowej lub zawodowej.

Rozporządzenie REACH  - karty charakterystyki

W związku z rozporządzeniem REACH, każda firma zajmująca się obrotem chemikaliami, ma obowiązek prowadzenia kart charakterystyki produktów. Często spotyka się również z koniecznością przekładu karty charakterystyki z innego języka lub stworzenia jej od podstaw. Obowiązek opracowywania takiej karty należy do dostawcy wprowadzającego produkt do obrotu. Zdarza się jednak, że karty charakterystyki substancji chemicznych nie spełniają wszystkich wymagań prawa. Dlatego jest bardzo istotne, aby karty charakterystyki były nie tylko tłumaczone, ale także przekładane i dostosowywane do regulacji obowiązujących w danym kraju. Dobrym rozwiązaniem jest przekazanie prowadzenia kart charakterystyki wraz z ich ciągłą aktualizacją profesjonalnej firmie, co zapewni bezpieczeństwo i pozwala skupić się na prowadzeniu właściwej działalności. Do takich firm należy ConsultChem, doradzająca w zakresie dokumentacji chemicznej. Jej misją jest tworzenie dokumentacji, która nie tylko spełnia wymagania przepisów prawnych, ale także pomaga w bezpiecznym użytkowaniu produktów.


Autor

Redakcja

bezpiecznyrynekpracy.pl

To może Cię zainteresować

Komentarze (0)