Na czym polega serwis kas fiskalnych

16 czerwca 2018

Jak ważny jest serwis kas fiskalnych i jak często się go robi?

Obowiązek stosowania kas fiskalnych

Przedsiębiorca, którego przychody ze sprzedaży detalicznej przekroczyły wartość określoną przez Ministerstwo Finansów posiada obowiązek stosowania kasy fiskalnej. Obowiązek ten nakłada na podatników ustawa o podatku VAT.
Z posiadaniem kas fiskalnych wiążą się jednak liczne obowiązki. Jednym z nich jest obowiązek terminowego zgłaszania ich do przeglądu technicznego. Wynika on z § 7 ust. 1 pkt 6 w zw. z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie warunków stosowania kas rejestrujących.
Do podatnika należy czuwanie nad terminem obowiązkowego przeglądu technicznego oraz powiadomienie serwisanta o zbliżającym się terminie.

Niedopełnienie tego obowiązku może narazić podatników na nieprzyjemności ze strony Urzędu Skarbowego i spowodować związane z tym konsekwencje. Jedną z nich może być zwrot ulgi, która przysługuje podatnikom przy zakupie kas fiskalnych, nałożenie mandatu karnego lub kary grzywny za wykroczenie skarbowe.

Terminy przeglądu kasy fiskalnej

Obowiązkowy przegląd kasy fiskalnej musi być wykonany co 2 lata od ostatniego przeglądu lub fiskalizacji kasy. Termin dwuletni należy liczyć od daty ostatniego przeglądu technicznego. W przypadku pierwszego przeglądu technicznego liczy się data fiskalizacji kasy.

Z dniem 1 grudnia 2008r. wprowadzone zostały zmiany w przepisach regulujących obowiązek przeglądu kas. Wcześniej obowiązkowy był roczny termin przeglądu.
Niektóre serwisy oferują wykonanie przeglądu co rok. Proponują w ten sposób tańszą usługę. Poza tym co roczny przegląd wpływa korzystnie na przedłużenie żywotności kasy.

Często na kasie fiskalnej umieszczana jest naklejka, na której widnieje data najbliższego przeglądu. Znaczna większość kas posiada zaprogramowany komunikat, informujący o przeglądzie.

Termin obowiązkowego przeglądu technicznego jest nieprzekraczalny i nie może on być przywrócony, nawet w szczególnych sytuacjach.

Przegląd techniczny

Podatnik ma obowiązek zgłoszenia kasy fiskalnej do podmiotu prowadzącego serwis główny lub podmiotu prowadzącego serwis kas. Za podmiot prowadzący serwis główny uznaje się krajowego producenta danego typu kasy z usługą serwisową oraz podmiot, któremu na podstawie umowy przekazano prowadzenie serwisu.
Za podmiot prowadzący serwis kas fiskalnych uznaje się przedsiębiorcę prowadzącego działalność serwisu i posiadającego autoryzację podmiotu serwisu głównego.

Komu zlecić serwis kasy fiskalnej?

Najczęściej małe i średnie sklepy współpracują w tym zakresie z firmami, u których dokonały zakupu kasy, drukarki fiskalnej lub innego urządzenia o podobnym charakterze. Takie rozwiązanie daje nam pewność, że serwis zostanie wykonany należycie, a my w dalszym ciągu będziemy posiadać sprawne urządzenie z ważną legalizacją.


Autor

Redakcja

bezpiecznyrynekpracy.pl

To może Cię zainteresować

Komentarze (0)