Rolnicy mogą uzyskać 60 tys. zł premii na rozwój małych gospodarstw

28 marca 2017

Od 30 marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie restrukturyzacji małych gospodarstw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Rolnicy mogą liczyć na premie w wysokości 60 tys. zł. Będą mogli je wykorzystać na takie zmiany, dzięki którym ich gospodarstwa staną się bardziej rentowne i konkurencyjne. Na przeprowadzenie tego procesu będą mieli maksymalnie trzy lata.

– W ramach poddziałania Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnik ubezpieczony w KRUS w pełnym zakresie co najmniej 24 miesięcy przed złożeniem wniosku, prowadzący działalność samodzielnie, na własny rachunek, może uzyskać dofinansowanie na realizację inwestycji związanej z restrukturyzacją  swojego gospodarstwa – mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Tomasz Kułak, zastępca dyrektora w Departamencie Działań Społecznych i Organizacji Producentów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

O wsparcie mogą ubiegać się osoby fizyczne, posiadacze gospodarstwa rolnego na terenie Polski, o ekonomicznej wielkości mniejszej niż 10 tys. euro. Potencjalni beneficjenci muszą podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie (jako rolnik lub jego małżonek) nieprzerwanie przez nie mniej niż dwa pełne lata poprzedzające miesiąc złożenia wniosku. Z działania wykluczone są osoby, które w tym okresie prowadziły inną działalność gospodarczą.

– Beneficjent będzie musiał doprowadzić do tego, aby wielkość ekonomiczna gospodarstwa osiągnęła co najmniej 10 tys. euro i żeby wzrosła o co najmniej 20 proc. względem tego roku – precyzuje Tomasz Kułak. – Trzeba tego dokonać w ciągu maksymalnie trzech lat przewidzianych na realizację biznesplanu. Jest to działanie komplementarne wobec Modernizacji gospodarstw rolnych i Młodego rolnika, ponieważ dotyczy trochę innego profilu potencjalnych beneficjentów. Tutaj, co wyraźnie widać w nazwie poddziałania, chodzi tylko o małe gospodarstwa.

Pomoc przyznawana będzie w formie premii w wysokości 60 tys. zł.Każdy wniosek zostanie poddany ocenie, w której pod uwagę będą brane m.in. docelowa wielkość gospodarstwa, kwalifikacje zawodowe, rodzaj planowanej produkcji, wiek wnioskodawcy. Na podstawie przyznanych punktów ustalona zostanie kolejność przysługiwania pomocy.

Rozwój małych gospodarstw

– Inwencja beneficjentów w zakresie wydania przyznanych środków może być praktycznie nieograniczona, bo ustawodawca wskazał jedynie takie ograniczenie, że 80 proc. premii musi być przeznaczona na nowe środki trwałe – wskazuje Tomasz Kułak. – Dowolność w tym zakresie nie jest pełna, bo wnioskodawca będzie musiał wykazać, że to, co zamierza kupić służy produkcji rolnej. Nie ma problemu, kiedy mówimy o traktorze czy maszynach rolnych. Mogą natomiast być przypadki, które faktycznie będą wymagały dobrego wyjaśnienia od wnioskodawcy.

Jak wynika z założeń programu, pomoc ma być wypłacana w dwóch ratach: najpierw 80 proc., a kolejne 20 proc. – po osiągnięciu założonych w biznesplanie celów.

– Wymagania przy pierwszym wniosku o płatność są relatywnie małe, trzeba tylko rozpocząć realizację biznesplanu – ocenia Tomasz Kułak. – Po złożeniu dokumentu beneficjent otrzymuje 80 proc. kwoty pomocy, czyli maksymalnie 48 tys. zł, następnie ma trzy lata na pełną realizację biznesplanu. Należy natomiast podkreślić, że inwestycja może, ale wcale nie musi, być prowadzona przez pełne trzy lata. Dopuszczalne jest zakończenie jej w ciągu na przykład jednego roku.

ARiMR będzie przyjmować wnioski do 28 kwietnia br. Należy je składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR, właściwych ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Można to zrobić osobiście, za pośrednictwem upoważnionej osoby bądź wysłać wniosek rejestrowaną przesyłką Poczty Polskiej (w ostatnim  przypadku o dotrzymaniu terminu decyduje data nadania).


Autor

Redakcja

bezpiecznyrynekpracy.pl

To może Cię zainteresować

Komentarze (0)