Jak zadbać o bezpieczeństwo pracowników?

10 października 2018

Każdy pracodawca powinien dbać o bezpieczeństwo swoich pracowników. Bez względu jaki jest to zakład pracy na pracowników mogą czyhać różne niebezpieczeństwa. Zgodnie z obowiązującym prawem pracodawca zobligowany jest do zapewnienia szkolenia wstępnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem nowego pracownika do wykonywania w swoich obowiązków. W każdej firmie powinna znajdować się więc służba BHP czuwająca nad pracownikami.

W jakiej firmie musi być utworzona służba bhp?

W firmach, w których zatrudnionych jest mniej niż 100 pracowników zadania służby BHP spełniać może pracodawca lub wyznaczony przez niego pracownik. Natomiast w zakładach, które zatrudniają ponad 100 pracowników, pracodawca zobligowany jest do utworzenia służby BHP, która pełni funkcje kontrolne oraz doradcze. W przypadku większych firm służba ta wcale nie musi mieścić się na terenie zakładu, można także zlecić zadania BHP wyspecjalizowanym firmom.

Jakie uprawnienia ma służba BHP?

Służba BHP ma uprawnienia do przeprowadzania kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzegania przepisów w tym zakresie w zakładzie pracy oraz w innych miejscach, w których wykonywana jest praca. Pracownicy służby BHP mogą również wystąpić do osób kierujących pracownikami z zaleceniem usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych oraz szkodliwości zawodowych oraz wszelkich uchybień w zakresie BHP. Mogą oni również występować do pracodawców z wnioskami o nagradzanie pracowników który angażują się w poprawę warunków BHP na terenie zakładu oraz o zastosowanie kar w stosunku do pracowników, który zaniedbują obowiązki BHP. Służby BHP mogą wstrzymać pracę maszyny lub urządzenia a także mogą zawnioskować do pracodawcy o wstrzymanie pracy w całym lub części zakładu, kiedy nastąpi zagrożenie życia lub zdrowia pracownika, mogą także odsunąć od pracy pracowników zatrudnionych do pracy wzbronionej lub takich, którzy swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarzają zagrożenie wobec innych osób.

Czy warto zlecić pełnienie obowiązków służby BHP firmie specjalistycznej?

Pracodawcy często obawiają się, że zlecenie pełnienia obowiązków służby BHP innej firmie wiąże się z większymi kosztami niż zatrudnienie BHP-owca. Wcale tak nie jest. Wystarczy zdecydować się na usługi Kancelarii Prawa Pracy i BHP i przekonamy się, że profesjonalne usługi na bardzo wysokim poziomie wcale tak dużo nie muszą kosztować. Dodatkowo pracownicy Kancelarii Prawa Pracy i BHP zajmują się również ochroną przeciwpożarową, dzięki czemu nie musimy martwić się o szkolenia pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej, doboru sprzętu gaśniczego czy dopilnowanie jego konserwacji.
Kompleksowe usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy a także ochrony przeciwpożarowej wcale nie muszą dużo kosztować. Wystarczy zdecydować się na współpracę z odpowiednią firmą, która się tym zajmuje i można sporo zaoszczędzić.

 

Artykuł partnera zewnętrznego


Autor

Redakcja

bezpiecznyrynekpracy.pl

To może Cię zainteresować

Komentarze (0)