Ocena jakości powierzchni ziemi w Polsce

27 listopada 2022

Ocena jakości powierzchni ziemi jest niezbędna, dlatego systematycznie musi być wykonywana przez odpowiednie podmioty. Dobrze byłoby zatem dowiedzieć się tego, które z nich są do dokonywania takich ocen upoważnione. Należałoby też mieć świadomość tego, w jakich aspektach oceniana jest jakość powierzchni ziemi w Polsce. Nie każdy bowiem zdaje sobie z tego sprawę. 

Po co wykonuje się badanie jakości powierzchni ziemi?

Ocena jakości powierzchni ziemi (https://hamilton.com.pl/oferta/badania-srodowiska/badania-gruntu/) jest niezwykle istotna. Jej wyniki mogą mieć niebagatelne znaczenie dla osoby, do której należy konkretny teren. Może być nimi zainteresowany także potencjalny nabywca danej działki. Dzięki ocenie powierzchni ziemi można dowiedzieć się naprawdę sporo. Dowiemy się między innymi tego, czy teren nie jest skażony jakimiś substancjami, na przykład chemicznymi. Jeżeli okaże się, że tak, dzięki rzetelnemu badaniu będzie można określić stopień tego zanieczyszczenia.

Każdy poważny przedsiębiorca zastanawiający się nad jakąś inwestycją, powinien dla własnego dobra zlecić wykonanie stosownych badań powierzchni ziemi. Jeżeli pojawią się jakieś nieprawidłowości utrudniające proces inwestycyjny, będzie można zastanowić się nad tym, jak im przeciwdziałać. Jeśli zaś okaże się, że teren nie nadaje się pod budowę obiektu, o którym myśleliśmy, zaoszczędzimy swój czas oraz koszty. Zdecydowanie więcej stracilibyśmy bowiem wówczas, gdyby problemy ujawniły się w trakcie budowy. Na szczęście, wiele kłopotów związanych z jakością gleby udaje się rozwiązać. Wiąże się to jednak z koniecznością podjęcia ściśle określonych działań.

Kto dokonuje oceny jakości powierzchni ziemi w Polsce?

Wiele osób może zastanawiać się nad tym, kto właściwie dokonuje oceny jakości powierzchni ziemi w Polsce. Otóż przede wszystkim może dokonywać jej Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, a także starosta. Do dokonywania takiej oceny uprawnione są również niektóre organy inspekcji ochrony środowiska. Wykonują one wówczas swoisty monitoring środowiska. Ustawa nakłada również obowiązek oceny powierzchni ziemi na prowadzącego instalację, która wymaga uzyskania PZ. 

Co jeszcze warto mieć na uwadze?

Oprócz wiedzy na temat tego, kto i kiedy dokonuje oceny jakości powierzchni ziemi, dobrze byłoby również mieć świadomość tego, w jaki sposób może zostać spowodowana szkoda dla środowiska. Mogą spowodować ja zarówno czynniki niezależne od człowieka, jak i czynniki, na które ten człowiek jak najbardziej ma wpływ.

Każdy przedsiębiorca zobligowany jest do przestrzegania zasad ochrony środowiska, które poruszane są w bardzo wielu ustawach. Jakiekolwiek złamanie przepisów może skutkować zanieczyszczeniem gleby. To zaś z kolei może narazić nas na kary finansowe. Na przedsiębiorstwa, które notorycznie łamią zasady ochrony środowiska mogą być nałożone naprawdę wysokie kary. Lepiej byłoby zatem dobrze zapoznać się z odpowiednimi przepisami, gdyż ich nieznajomość wcale nie zwalnia nas z obowiązku ich przestrzegania. Jeśli jako przedsiębiorcy złamiemy przepisy, nie będziemy zatem mogli uniknąć kary.

Artykuł partnera


Autor

Redakcja

bezpiecznyrynekpracy.pl

To może Cię zainteresować

Komentarze (0)