Ocena jakości powierzchni ziemi - co zanieczyszcza ziemię?

27 listopada 2022

Istnieją dwa główne czynniki mające wpływ na zmiany, które zachodzą w przyrodzie. Jest to nieuchronny upływ czasu oraz oddziaływanie człowieka. Ocena jakości powierzchni ziemi dokonuje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Starosta lub organy inspekcji ochrony środowiska na podstawie monitoringu stanu środowiska. 

Ocena jakości powierzchni ziemi

Prawo w Polsce jest mało precyzyjne, jeśli chodzi o wyznaczenie osób odpowiedzialnych za badania powierzchni ziemi pod kątem ich zanieczyszczenia. Ocena jakości powierzchni ziemi spada na starostów, którzy na podstawie państwowego monitoringu środowiska mają za zadanie zidentyfikować obszary, które ich zdaniem mogą mieć wpływ na negatywne zmiany w przyrodzie. Informacja taka trafia wówczas do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Ustawa o ochronie środowiska wymienia przypadki mające wpływ na powierzchnie ziemi. Stosowny organ może nałożyć na właścicieli ziemi obowiązek przeprowadzenia badania, który oceni jakość powierzchni ziemi. Dotyczy to w głównej mierze działek, które zostały ujęte w rejestrze mające bezpośrednie zagrożenie wyrządzenia szkód w środowisku, czy też historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. Oczywiście należy pamiętać również o tym, że taki rejestr może być niekompletny. Wówczas zanieczyszczona powierzchnia w praktyce może obejmować nieruchomości nieujęte w takim rejestrze.

Dlaczego powinniśmy przeprowadzić ocenę jakości gleby?

Ocena jakości powierzchni ziemi jest niezwykle istotna dla wszystkich stron zarówno dla nabywcy danego terenu, jak i samego sprzedawcy. Przed przystąpieniem do badań warto rozeznać się czy do oceny potrzebujemy wykonać całą procedurę przygotowania planu remediacji oraz jego przeprowadzenia. Stan jakości powierzchni ziemi dokonuje się również podczas inwestycji IPPC dla nowych lokalizacji. Przed rozpoczęciem nowej działalności biznesowej na nowo zakupionym terenie warto wcześniej przeprowadzić ocenę jakości powierzchni ziemi.

Dojrzałe z bogatym doświadczeniem przedsiębiorstwa przed dokonaniem inwestycji w nowy teren przeprowadzają dokładne badania jakościowe powierzchni, na której zamierzają dokonać inwestycji takiej jak postawienia nowego osiedla. Jest to niezwykle ważne, aby w przyszłości firma deweloperska nie została oskarżona o postawienie nieruchomości na skażonym terenie. 

Więcej na temat badań jakości ziemi znajdziesz tutaj: https://hamilton.com.pl/oferta/badania-srodowiska/badania-gruntu/

Co, jeśli nasza nieruchomość okaże się skażona?

Jeżeli nasza nieruchomość okaże się skażona, odpowiedzialność oraz obowiązek neutralizacji zagrożenia wiąże się bezpośrednio z czasem pojawienia skażenia. Jeżeli zanieczyszczenie powstało przed 30 kwietnia 2007, mówimy wówczas o historycznym zanieczyszczeniu. Historyczne zanieczyszczenie to takie, które zostało spowodowane przez zdarzenie oraz emisję, które miało miejsce ponad 30 lat temu. Szkoda w środowisku ma miejsce po 30 kwietnia 2007 roku. Powyższa data jest związana bezpośrednio z implementacją unijnego prawa w naszym kraju. Kwestia odpowiedzialności za szkody wywołane w środowisku jest w miarę jasna. Jednak problemu pojawiają się, kiedy mówimy o zanieczyszczeniach historycznych. 

Artykuł partnera


Autor

Redakcja

bezpiecznyrynekpracy.pl

To może Cię zainteresować

Komentarze (0)